Ordina

Lifeguard

Lifeguard is een organisatie die zich bezighoudt met de lichamelijke en mentale gezondheid van werknemers van diverse bedrijven. Hiervoor hebben zij diverse apps en pagina’s gebouwd in onder andere Oracle Portals, Oracle Forms en Oracle Apex, welke door klanten gebruikt en geraadpleegd kunnen worden.

Ik was verantwoordelijk voor het oplossen van diverse incidenten en het aanbrengen van nieuwe functionaliteit in bestaande applicaties, voor het opstellen van impactanalyses en uren schattingen, voor de oplevering van wijzigingen naar test en productie en voor de nodige ondersteuning van de testers bij Lifeguard, Ook werd ik regelmatig om advies gevraagd bij het in kaart brengen van nieuwe functionaliteit.

Organisatie: Lifeguard
Periode: 2013-2014
Functie: Software Engineer (Oracle en Webontwikkelaar)
Programmeertalen: PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL, JavaScript, XHTML, XML, XSL, CSS, HTML5, CSS3, jQuery
Tools: Oracle Designer, Toad, SQL Developer, SQL-Plus, Notepad++, Oracle APEX

UWV Werkbedrijf

Voor de verschillende werkgeversservicepunten verspreid over Nederland moesten nieuwe websites gemaakt worden. De bedoeling was dat er 3 verschillende templates kwamen, waaruit de werkgeversservicepunten konden kiezen. De werkgeversservicepunten waren zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en bijhouden van de content. Het UWV Werkbedrijf leverde de templates en eventuele ondersteuning. De websites en templates werden aangemaakt in Oracle Portal.

Op basis van door collega’s aangeleverde ontwerpen, heb ik met behulp van HTML5, CSS3, jQuery de drie basistemplates in Oracle Portal gebouwd.

Organisatie: UWV Werkbedrijf
Periode: 2013
Functie: Webontwikkelaar
Programmeertalen: HTML5, CSS3, jQuery
Tools: Oracle Portal, Notepad++, SVN

Ecris

Voor de verwerking van informatieverzoeken en registratie meldingen uit andere EU-landen is de applicatie ECRIS gebouwd. In 2012 was deze applicatie nog niet geheel in gebruik genomen.

In de laatste maanden van 2012 heb ik diverse bevindingen, die bij testen naar boven waren gekomen, opgelost en een aantal nieuwe wensen en vereisten ingebouwd.

Naast het daadwerkelijk bouwen van de software, ben ik verantwoordelijk geweest voor het schrijven van TO’s, het opleveren naar test- en productie omgevingen en het ondersteunen van testers.

Organisatie: Spir-It
Periode: 2012
Functie: Oracle Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL, JavaScript, XHTML, XML, XSL, CSS
Tools: Oracle JDeveloper, Oracle Designer, Toad, SQL Developer, SQL-Plus, Notepad++

SPIN Retributie

Voor het registreren en plannen van diverse inspecties binnen de vleesindustrie door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) werd gebruik gemaakt van de applicatie SPIN. Deze applicatie moest aangepast en uitgebreid worden, zodat het mogelijk werd om inspecties en inspectieresultaten via een smartphone in te voeren.

Samen met een team van collega’s was ik verantwoordelijk voor het beoordelen Functioneel Ontwerpen, het bouwen van een nieuw datamodel en aanpassen van bestaande datamodellen, het bouwen en aanpassen van PL/SQL packages voor de verwerking van diverse XML-berichten en het aanpassen van diverse applicaties in Oracle Forms.

Organisatie: Ministerie Economie, Landbouw & Innovatie
Periode: 2012
Functie: Oracle Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL
Tools: Oracle Forms Developer, Oracle Designer, Toad, SQL Developer, SQL-Plus, Notepad++

Proof Of Concept UWV

Het UWV had performance problemen met de database waarop persoons-, bedrijfs- en inkomsten gegevens opgeslagen stonden. Deze database werd gebruikt voor zowel registratie van gegevens als voor rapportage. Ordina wilde met het bouwen van een voorbeeld applicatie aan het UWV laten zien hoe deze performance problemen opgelost konden worden.

Samen met een klein team van collega’s heb ik voor deze proof of concept een nieuw datamodel en diverse APEX schermen voor het opzoeken, tonen en wijzigen van persoons-, bedrijfs- en inkomstengegevens ontworpen en gebouwd.

Organisatie: UWV
Periode: 2012
Functie: Oracle Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL, JavaScript, XHTML, XML, XSL, CSS
Tools: Toad, SQL Developer, SQL-Plus, Notepad++, Oracle APEX

Schiphol Groep

Voor het Parkeer Informatie Management Systeem waren een aantal nieuwe tabellen gedefinieerd welke gebruikers een verbeterde inzicht moesten geven in de parkeer informatie op Schiphol. De gegevens uit deze tabellen moesten via APEX schermen gelezen en eventueel aangepast kunnen worden.

Zonder enige APEX kennis vooraf, en met hulp van enkele instructies van een collega, heb ik in zeer korte termijn de volledige APEX applicatie met meerdere schermen gebouwd.

Organisatie: Schiphol Groep
Periode: 2011-2012
Functie: Oracle Ontwikkelaar
Programmeertalen: PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL, XHTML, XML, XSL, CSS
Tools: Notepad++, Oracle APEX

T-Mobile

Mijn meest veelzijdige en langstdurende opdracht was voor T-Mobile, waar ik van maart 2006 t/m november 2011 heb gewerkt. Dit is uiteindelijk ook een van de leukste en meest leerzame opdrachten voor mij geweest.

Ik was bij T-Mobile lid van een bouwteam dat zorg droeg voor het ontwikkelen, aanpassen en onderhouden van diverse applicaties die al dan niet zijdelings te maken hadden met het activeren van nieuwe contracten. De belangrijkste applicatie was TAS; een webapplicatie die door telecom winkels gebruikt werd voor het invoeren van nieuwe klanten en/of contracten. De overige applicaties controleerden, valideerden en autoriseerden de gegevens die in TAS worden ingevoerd. De communicatie tussen de applicaties verliepen meestal via XML-berichten.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het ontwikkelen op diverse systemen, het schrijven van Technische Ontwerpen, het beoordelen van Functionele Ontwerpen en Specificaties, het ondersteunen (en inwerken) van collega’s en het oplossen van of adviseren bij productie incidenten.

Organisatie: T-Mobile
Periode: 2006-2011
Functie: Oracle Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL, Unix Shell-scripts, JavaScript, XHTML, XML, XSL, CSS
Tools: Oracle Forms Developer, Oracle Designer, Toad, SQL Developer, SQL-Plus, Notepad++

Centrale Justitiële Documentatie

Mijn eerste ervaring als Oracle PL/SQL programmeur was bij het CJD in Almelo. Deze opdracht was meteen ook in combinatie met web development.

Bij het CJD bestond een webapplicatie (JD-Online) welke door diverse justitiële instanties benaderd kon worden voor het bekijken of plaatsen van rapportages en uittreksels over mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het plaatsen van een rapportage werd vaak gedaan vanuit een telefonische of schriftelijke aanvraag buiten JD-Online om. Binnen JD-Online moest de mogelijkheid komen om rapportages online aan te vragen en op basis van die aanvraag op te leveren.

In een later stadium is ook besloten dat de webapplicatie benaderd moest worden vanuit een ‘portal’ en daarbij in een ‘half’ scherm getoond zou worden. Om dit mogelijk te maken moest zowel de lay-out als een deel van het schermverloop van JD-Online drastisch gewijzigd worden.

Met behulp van MOD-PL/SQL, CSS en JavaScript heb ik de oude JD-Online zodanig aangepast dat aan bovenstaande vereisten is voldaan. Daarnaast zijn verschillende fouten uit de oude code verbeterd, is de code over het algemeen leesbaarder gemaakt, zijn een aantal veel voorkomende stukken code in aparte procedures geplaatst en generiek gemaakt. Tevens is JD-Online zodanig aangepast dat deze zowel in Internet Explorer, als in Mozilla Firefox goed werkt.

Gedurende deze opdracht heb ik veel vrijheid gekregen om JD-Online naar eigen inzichten aan te aanpassen, waardoor dit een enorm leerzame klus voor mij is geweest, waar ik met veel plezier aan heb gewerkt.

Organisatie: Centrale Justitiële Documentatie
Periode: 2005-2006
Functie: Oracle Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, PL/SQL, MOD-PL/SQL, WEB-PL/SQL, JavaScript, XHTML, CSS
Tools: Oracle Designer, Toad, SQL Developer, SQL-Plus

IMI Competence Center

IMI (Industri-Matematik International) is een Zweeds software bedrijf welke pakketten levert voor onder andere warehouse & order management en CRM-toepassingen. Het IMI Competence Center (ICC) was een onderdeel binnen Ordina welke het onderhoud van het IMI orderverwerkingspakket AOM onder haar beheer had. Gebruikers van dit pakket waren o.a. Interpharm, Spicers en Kramp.

Binnen het ICC was ik verantwoordelijk voor het oplossen van bugs op de bestaande programmatuur en voor het het bouwen van maatwerk voor het pakket. Hierbij heb ik me onder meer gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van programmatuur voor het verwerken en aanmaken van EDI berichten en in het opzetten van het EDI berichten verkeer.

Organisatie: IMI Competence Center
Periode: 2001-2004
Functie: Software Engineer, PL/Trim ontwikkelaar
Programmeertalen: PL/Trim
Tools: AMTrix, SDCM, Trim/App, Trim/Rep, Trim Gui Dev. Environment

Spaarbeleg

De afdeling Database Marketing van Spaarbeleg (onderdeel van Aegon) was een hectische en commerciële omgeving, waarin diverse soorten mailingen werden bedacht met als doel de diverse producten van Spaarbeleg onder de aandacht te brengen van bestaande en potentiële klanten.

Binnen deze afdeling was het mijn taak om met behulp van SQL relaties uit de database selecteren ten behoeve van deze commerciële mailings. Daarnaast maakte ik periodieke overzichten met gegevens over aantallen mogelijk te mailen of reeds gemailde relaties. Voor deze overzichten werden de gegevens met behulp van SQL uit de database op de AS/400 geput en verder verwerkt in EXCEL.

Organisatie: Spaarbeleg (Aegon)
Periode: 1999-2001
Functie: AS/400 RPG Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, RPG, CL
Tools: EXCELL

Pril B.V.

Mijn eerste opdracht als AS/400 RPG Ontwikkelaar was bij Pril B.V., een groothandel in Doe Het Zelf artikelen die met name leverde aan zaken als de Gamma, Karwei of Praxis.

Bij Pril B.V. wilde men voor de aansturing van de orderverwerking en de werkzaamheden in het magazijn van een RS6000 systeem overgaan op een JDEdwards pakket op een AS/400. Op dit project zaten reeds enkele collega’s, waarvan ik in korte tijd veel heb geleerd.

Mijn taken bestonden met name uit het ontwikkelen van programma’s voor het omzetten van gegevens uit bestanden in een J.D. Edwards omgeving naar berichten in EDI formaat en het ontwikkelen van programma’s voor het converteren gegevens uit een RS6000 omgeving naar bestanden in de JDEdwards omgeving.

Organisatie: Pril B.V.
Periode: 1998-1999
Functie: AS/400 RPG Ontwikkelaar
Programmeertalen: SQL, RPG, CL